ดาว์นโหลด

นักศึกษาสามารถเปิดดูหรือดาว์นโหลดไฟล์ powerpoint หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา กช301 ได้โดยคลิกที่หัวข้อต่อไปนี้ค่ะ.

1. โครงการสอนรายวิชา กช301